מצגת מנצחת – מסרים עם עזרים? או אולי עזרים עם מסרים?


כמנהלים ובטח כאנשי הדרכה, אנו נמדדים ביכולת שלנו להעביר מסרים, תכנים ותפישות בצורה קליטה וקלילה. למעשה, אם הצלחנו לספק למודרכים שלנו "צידה לדרך" שתאפשר להם לצאת וליישם "הלכה למעשה" את הנלמד, במסגרת תפקידם, אזי הצלחנו. להמשיך לקרוא מצגת מנצחת – מסרים עם עזרים? או אולי עזרים עם מסרים?