האם ניתן להסתמך על תשתיות הארגון לצורך הטמעת IPT ? – שאלה של מוכנות ותקציב:

ארגונים רבים הנערכים לפרויקט שדרוג או החלפה של מערכת הטלפוניה הקיימת, לרשת בטכנולוגיית IPT, מסתמכים על הנחת יסוד מרכזית לפיה ניתן יהיה להשתית את רשת הטלפוניה על גבי רשת המחשוב. שיטה זו מאפשרת ניצול מירבי של משאבי התשתיות וכח האדם בארגון, וכן ניצול מקסימאלי של יכולות המערכת דרך התממשקותה לשרתים הארגוניים.

חשוב לציין גם כאשר היצרנים וספקי המערכות מציגים את יכולות המערכת, ואת עלות הפתרון, הם מתבססים על ההנחה כי המערכת תפעל בסביבת רשת LAN / WAN התומכת בדרישות היישום.

אחת הטעויות הנפוצות הנובעות מתפיסה זו, היא שהארגון רואה עצמו  מוכן תשיתית ותפעולית  לקליטת רשת חדשה ואינו בוחן את ההיבטים הטכנולוגיים התפעוליים והכלכליים, הקשורים להקמת רשת הטלפוניה על גבי רשת המחשוב בארגון.

בפרויקטי תקשורת  גדולים אשר הובלנו לאחרונה, נכחנו לדעת כי תכנון התקציב  לביצוע הפרויקט התבסס על הערכת עלות הפיתרון תוך היעדר ההתייחסות להשקעה הנדרשת ברשת המחשוב עבור הטמעת IPT.  במקרים אלו נדרשנו להבהיר ללקוח את המשמעות בהטמעה משולבת של רשת ה IPT, דבר אשר חייב היערכות מחודשת תוך שיתוף הגורמים הרלוונטים בארגון ואף שינויים בהערכת התקציב לפרויקט.

הערכת העלות הנדרשת עבור הטמעת IPT על גבי רשת מחשוב  קיימת, עשויה להסתכם באלפי או מאות דולרים. במקרים מסויימים מתקבלת החלטה להקים רשת IPT המבוססת LAN עצמאי ללא תלות ברשת המחשוב הקיימת, זאת משיקולי אבטחת מידע או שיקולים תפעוליים שונים. הקמת רשת IPT עצמאית עשויה להסתכם בתוספת עלות של כ 100$ X כמות המנויים.

לאור הניסיון אשר צברנו בפרויקטים האחרונים, נוכל להצביע על 3  היבטים עיקריים אשר אמורים להילקח בחשבון עוד בשלבי התכנון הראשוניים ובטרם קביעת התקציב לפרויקט. ההתייחסות לנושאים שלהלן, תסייע להיערכות הנדרשת עבור הפרויקט, הגדרת התקציב הדרוש  ותענה על השאלה האם ליצור תשתית משולבת או נפרדת

מוכנות תשיתית / טכנולוגית:

לתשתיות המחשוב השפעה מכרעת על איכות ותקינות הרשת לאחר הפעלתה. יצרני מערכות ה IPT מגדירים "מפרט תנאי סף" עבור פעילות תקינה של טלפוני ה IP על גבי הרשת. בשלבי התכנון מומלץ לבצע מיפוי על ידי גורם מקצועי אשר יבחן את מרכיבי הציוד האקטיבי והפאסיבי לרבות מתגי שדרה כדי לוודא התאמתם לרשת מחשוב. בארגונים בהם רשת הIPT עתידה להיפרש על פני מס' אתרים, נדרש לבחון את מרכיבי תשתיות WAN ולוודא כי קווי התמסורת והנתבים מתאימים להטמעת רשת .IPT

היבטי אבטחת מידע בארגון:

גורמי אבטחת המידע בארגונים רבים, רואים בהטמעת רשת IPT , גורם המהווה "פירצה" זאת בשל קישור המערכת למפעילי התקשורת השונים מצד אחד, והתממשקותה למערכות המחשוב המרכזיות בארגון מצידה השני. בשלבי התכנון, נדרש לבחון את דרישות האבטחה מול הגורם הממונה על אבטחת המידע בארגון, להבין את המגבלות או הדרישות הייחודיות להקמת הרשת.

היבטים תפעוליים:

לעיתים  רשת המחשוב הארגונית בנויייה בארכיטקטורה מורכבת ומופעלת על גבי מס' גורמים שחלקם נפרדים מהגורמים המנהלים את רשת הטלפוניה.  אופן התכנון  והתיאום בין הגורימים השונים בשלבי הטמעת הרשת ובשלבי התחזוקה השוטפת, מאפשרים להניח כי מוטב להשתית רשתIPT נפרדת ובכך למעשה להיות אחראים על כלל הפיתרון "מקצה לקצה".

לסיכום:

בבחינה להקמת רשת IPT  נדרש לבחון את ההיבטים אשר ציינו, להצביע על הפערים שבין המצב הקיים למצב הנדרש (במידה וישנם) כדי  להבין את העלות הכרוכה בהשלמתם ולהיערך נכון לביצוע הפרויקט. לצורך הביצוע הנ"ל מומלץ להיעזר ביועץ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *