מצגת מנצחת – מסרים עם עזרים? או אולי עזרים עם מסרים?


כמנהלים ובטח כאנשי הדרכה, אנו נמדדים ביכולת שלנו להעביר מסרים, תכנים ותפישות בצורה קליטה וקלילה. למעשה, אם הצלחנו לספק למודרכים שלנו "צידה לדרך" שתאפשר להם לצאת וליישם "הלכה למעשה" את הנלמד, במסגרת תפקידם, אזי הצלחנו. להמשיך לקרוא מצגת מנצחת – מסרים עם עזרים? או אולי עזרים עם מסרים?

האם ניתן להסתמך על תשתיות הארגון לצורך הטמעת IPT ? – שאלה של מוכנות ותקציב:

ארגונים רבים הנערכים לפרויקט שדרוג או החלפה של מערכת הטלפוניה הקיימת, לרשת בטכנולוגיית IPT, מסתמכים על הנחת יסוד מרכזית לפיה ניתן יהיה להשתית את רשת הטלפוניה על גבי רשת המחשוב. שיטה זו מאפשרת ניצול מירבי של משאבי התשתיות וכח האדם בארגון, וכן ניצול מקסימאלי של יכולות המערכת דרך התממשקותה לשרתים הארגוניים. להמשיך לקרוא האם ניתן להסתמך על תשתיות הארגון לצורך הטמעת IPT ? – שאלה של מוכנות ותקציב: